กรุณาระบุฝ่ายที่ต้องการติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
หัวข้อคำถาม
รายละเอียด
บริษัท มิตซู เตชอัมพร จำกัด
128 หมู่1 ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น อ.บางแพ
จ.ราชบุรี 70160
โทรศัพท์ (032) 232-348-9
แฟกซ์ (032) 231-230
พนักงานขาย 032-232348-9 ต่อ1
061-142-6414
ศูนย์บริการ 032-232348- 9 ต่อ2
092-9516265
พนักงานอะไหล่ 032-232348-9 ต่อ3
092-9193692
พนักงานทะเบียน 032-232348 ต่อ4
092-254-5516
พนักงานบัญชี 032-232348-9 ต่อ5
092-254-5516